Nhà máy Long Pha- Chơn Thành- Bình Phước

Nhà máy Long Pha- Chơn Thành- Bình Phước

Tập đoàn Freetrend là tập đoàn về gia công sản xuất giày có quy mô tầm cỡ thế giới , ở Việt Nam tập đoàn Freetrend đã có tới 4 khu sản xuất lớn . Khu sản xuất tại khu công nghiệp Minh Hưng là khu thứ 5 . Công ty cổ phần T.T.S.C vinh dự tham gia gói cơ điện nhà máy Long Fa - Khu Công Nghiệp Minh Hưng II- Tỉnh Bình Phước

Tên công trình  :   Nhà máy Long Pha ( GĐ-I)

Chủ đầu tư        :   Công ty TNHH Long Fa Việt Nam

Phạm vi              :   Xây lắp hệ thống M&E

Qui mô               :    20Ha

Địa chỉ                :    KCN Minh Hưng III, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

nha-may-long-pha--chon-thanh--binh-phuoc