Vay vốn sẽ khó hơn trong năm 2010

Vay vốn sẽ khó hơn trong năm 2010

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành chính sách tiền tệ theo hướng ưu tiên ổn định các chỉ số vĩ mô, kiềm chế tăng trưởng tín dụng ở mức 25% so với năm 2009

Ngân hàng Nhà nước cho biết chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và tăng tổng phương tiện thanh toán cùng ở mức 25% là hợp lý để vừa đảm bảo các ổn định vĩ mô (lạm phát, chỉ số giá...) vừa giúp phục hồi mức tăng trưởng cao cho kinh tế Việt Nam trong năm 2010.
Cụ thể, trong năm tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành cung tiền theo hướng chặt chẽ, thận trọng. Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến thắt chặt một số quy định về quản lý nợ xấu vào cuối quý I/2010. Đồng thời có thể nâng quy định về hệ số an toàn của các ngân hàng từ mức 8% hiện nay lên sát với quy định quốc tế (14%-17%).
            (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần phát huy
                        hơn nữa vai trò một ngân hàng trung ương. Ảnh: N.M)
 
Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ điều chỉnh linh hoạt hệ thống lãi suất cơ bản, đảm bảo lãi suất thị trường thực dương cũng như điều hành tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng theo hướng khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu và hỗ trợ tăng trưởng.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động ngành ngân hàng năm 2009, triển khai công tác năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng yếu tố ổn định cần được đặt lên hàng đầu khi thực hiện các chính sách tiền tệ trong thời gian tới nhưng mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2010 là khả thi mức tăng GDP trong quý IV/2009 đã đạt 6,8% (tốc độ tăng trong cả năm đạt 5,2%).
Để thực hiện thành công hai mục tiêu này, Ngân hàng Nhà nước đề xuất Chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế nhập siêu trong năm 2010 ở mức tăng dưới 15% so kim ngạch xuất khẩu. Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, nếu không tính đến việc xuất khẩu gần 2,5 tỷ USD vàng thì nhập siêu trong năm 2009 ở mức ngang ngửa với 2008 (17,5 tỷ USD).
Đối với hoạt động tín dụng trong nước, Ngân hàng Nhà nước chủ trương kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu tín dụng, tập trung vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển cơ sở hạ tầng, hạn chế cho vay các nhu cầu vốn thuộc lĩnh vực phi sản xuất.
Trong năm 2010, ngành ngân hàng cũng sẽ tiếp tục hoàn thành Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010. Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ sở hạ tầng của đề án gần như đã hoàn tất, hiện chỉ còn thiếu các văn bản pháp lý và hướng dẫn chi tiết để nhân rộng các mô hình thí điểm.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tổng phương tiện thanh toán trong năm 2009 ước tăng 28,67% so với 2008. Huy động vốn tại các tổ chức tín dụng tăng 28,7% trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế tăng 37,73%. Tính đến hết ngày 10/12/2009, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đạt 445.011 tỷ đồng.

 

vay-von-se-kho-hon-trong-nam-2010