Lĩnh vực hoạt động

01Thiết kế thi công xây dựng các công trình dân dụng & công nghiệp.

02 Thiết kế và thi công các hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho mọi công trình.

03 Thiết kế thi công hệ thống điện cho mọi công trình.

04 Thiết thế hệ thống và thi hệ thống xử lý cấp nước, HT xử lý nước thải.

05 Thiết kế hệ thống cứu hỏa, báo cháy cho mọi công trình.

06 Thiết kế thi công các hệ thống công nghệ.

07 Dịch vụ tư vấn về môi trường.