Nhân lực chủ chốt

Giới thiệu về chúng tôi

Nhân lực chủ chốt

Đội ngũ lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm lâu năm, năng động đầy nhiệt huyết . Tham gia nhiều dự án lớn trọng điểm . Trình độ của nhân sự chủ chốt đều là kỹ sư, cử nhân, kiến trúc sư, công trình sư…, thạc sỹ, Tiến sỹ và được đào tạo ở các nền giáo dục tiên tiến . Chúng tôi
quan niệm về nhân sự chủ chốt ( quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật …) của công ty là được đào tạo bồi dưỡng kỹ càng từ bên trong, tất cả đều có tính kế thừa.


Tài chính minh bạch vững mạnh


• Sự quản lý tài chính minh bạch và hiệu quả.
• Lợi nhuận công ty tập trung chủ yếu cho việc tái đầu tư.
• Quan hệ mật thiết và tin tưởng với nhiều định chế tài chính lớn trong vấn đề hỗ trợ vốn